تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه دقیق

تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه دقیق توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه دقیق توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه دقیق توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود.نقشه های یو تی ام برای تعیین موقعیت املاک می باشد و این نقشه با فرمت مشخص utm تهیه می شود و مهر و امضای کارشناس به این نقشه اعتبار می دهد و با وجود مهر […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید