تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس

نقشه یو تی ام در استان تهران برای سند

نقشه یو تی ام در استان تهران برای سند

نقشه یو تی ام در استان تهران برای سند که برای اخذ سند تک برگ یکی از مدارک لازم است و نقشه یو تی ام به نقشه ای گفته میشود که در سیستم مختصات جهانی تهیه شود و این نقشه ی یو تی ام به ما اطلاعات کاملی درباره مساحت دقیق ملک و اضلاع آن […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام و تطبیق وضع موجود ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تطبیق وضع موجود ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تطبیق وضع موجود ملک وقتی انجام می شود که مساحت درج شده در سند ملک با مساحت وضع موجود زمین با هم تطابق نداشته باشد در این صورت اداره ثبت یا شهرداری مالک را موظف به تهیه نقشه یو تی ام تطبیق وضع موجود ملک با سند ، خواهد […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام با فرمت شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام با فرمت شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام با فرمت شهرداری که به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین و با استفاده زا سیستم مختصات جهانی یو تی ام تهیه می شود و امروزه این نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی و مهم برای  هر ملکی است که باید برای استفاده در سازمان […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس های دقیق

تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس های دقیق

تهیه نقشه یو تی ام با جی پی اس های دقیق دو فرکانسه و سه فرکانسه که یکی از به روز ترین ابزار نقشه برداری است انجام می شود و منظور از تهیه نقشه یو تی ام تعیین موقعیت یک قطعه زمین بر روی کره زمین است و این نقشه یو تی ام امروزه یکی […]

بیشتر بخوانید