تهیه نقشه یو تی ام املاک مشاعی

نقشه برداری و تهیه نقشه یو تی ام املاک مشاعی

نقشه برداری و تهیه نقشه یو تی ام املاک مشاعی

نقشه برداری و تهیه نقشه یو تی ام املاک مشاعی توسط یک متخصصی قابل قبول است کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبیت و نقشه برداری  توانایی تهیه این نقشه را با دقت و فرمت استاندارد را دارد و با مهر و امضای خود به نقشه تهیه شده اعتبار می بخشد. با تهیه این نقشه از […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام املاک مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام املاک مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام املاک مشاعی مشاع به معنی قطعه ای از ملک گفته می شود که سایرین نیز حق عبور و مرور از آن محدوده را را دارند اما سند شش دانگ کل آن قسمت یا قسمت تفکیک شده از قسمت کل مشاع به اسم مالک مورد نظر است. تهیه نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید