تهیه نقشه یو تی ام از ملک و مراحل آن

تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات ملکی

تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات ملکی

تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات ملکی که یکی از مزایای تهیه نقشه یو تی ام  تعیین حدود دقیق ملک و مرزهای ملک با دقت سانتی متری که از هر تجاوز و تعارض قطعات و املاک مجاور نسبت به ملک مذکور جلوگیری می شود و باعث حل اختلافات ملکی خواهد شد که تهیه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود ملک و زمین

تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود ملک و زمین

تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود ملک و زمین توسط کاشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی انجام می گیرد. هنگامی که برای اخذ جواز ساخت به شهرداری مراجعه می کنید یا هم چنین برای حل اختلاف به شورای حل اختلاف مراجعه میکنید و یا برای صدور سند تک برگ برای عرصه ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام از ملک و مراحل آن

تهیه نقشه یو تی ام از ملک و مراحل آن

تهیه نقشه یو تی ام از ملک و مراحل آن که از برداشت مختصات در محل ملک شروع و با ترسیم نقشه در محیط نرم افزاری به پایان می رسد و به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی زمین انجام می شود و این نقشه یو تی ام امروزه پایه و اساس کار سند مالکیت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید