تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان

تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی انجام می شود و در واقع زمانی نیاز به تهیه آن پیدا می کنید که بخواهید موقعیت دقیق ملک روی کره زمین مشخص کنید. با تهیه نقشه یو تی ام ملک با مختصات یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید