تهیه نقشه یو تی ام از املاک مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام از املاک مشاعی توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام از املاک مشاعی توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام از املاک مشاعی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و نقشه یو تی ام که برای ملک مشاعی تهیه می شود با نقشه یو تی ام برای املاک غیر مشاعی متفاوت می باشد زیرا برای املاک مشاعی نقشه یو تی ام هم باید از […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید