تهیه نقشه یو تی ام از اراضی اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام از اراضی اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام از اراضی اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام از اراضی اطراف تهران به منظور مشخص شدن مساحت و ابعاد دقیق ملک و همچنین تعیین موقعیت دقیق ملک انجام میشود. نقشه یو تی ام باید توسط مهندسین عضو نظام مهندسی و یا توسط کارشناس رسمی دادگستری تهیه و مهر شود تا ارزش بالایی پیدا کند و دقت و صحت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید