تهیه نقشه کادر توسط کارشناس

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری باید انجام گیرد تا نقشه تهیه شده مورد قبول قرار بگیرد. این نقشه به این جهت تهیه می شود تا ابهام در مرز های املاک حل شود در واقع ممکن است ملک به املاک و گذرها تجاوز کرده باشد و یا املاک مجاور به حدود […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید