تهیه نقشه پیش تفکیک

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد به این منظور انجام می شود که برای معامله آپارتمان مساحت دقیق هر واحد مشخص شود و معامله بین خریدار و فروشنده با اعتماد بیشتری انجام شود. برای این کار خریدار و فروشنده باید به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کنند. تهیه نقشه پیش تفکیک برای […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید