تهیه نقشه های مصوب

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران از عهده متخصصی همانند کارشناس رسمی دادگستری برمی آید از جمله نقشه های مصوب شهرداری نقشه هایی همانند نقشه دو خطی شهرداری، نقشه یو تی ام با کدهای ارتفاعی و همچنین نقشه یو تی ام یک دو هزارم می باشد. تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه های مصوب شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه های مصوب شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه های مصوب شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام که شهرداری برای پی بردن به موقعیت ملک،شیب ملک و یا اطمینان حاصل کردن از تطبیق ابعاد و مساحت وضع موجود و سند ملک نقشه هایی را درخواست خواهد کرد که دقت بالا باید داشته باشند یکی از نقشه هایی که شهرداری از مالکین […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت

تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت

تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و مهر و امضای کارشناس مورد تایید سازمان ثبت می باشد.در واقع نقشه های مصوب سازمان ثبت  به نقشه هایی گفته می شود که با فرمت یو تی ام باشد و دقت آن در حد سانتی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری  نقشه های است که با تهیه آن ها اطلاعاتی همانند موقعیت مکانی ملک به دست می آید و شهرداری به منظور صدور جواز ساخت مدارکی را از مالکین دریافت خواهد کرد یکی از این مدارک نقشه مصوب برای شهرداری میباشد که شامل نقشه دو خطی، نقشه دو هزارم، نقشه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید