تهیه نقشه های مصوب شهرداری

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران از عهده متخصصی همانند کارشناس رسمی دادگستری برمی آید از جمله نقشه های مصوب شهرداری نقشه هایی همانند نقشه دو خطی شهرداری، نقشه یو تی ام با کدهای ارتفاعی و همچنین نقشه یو تی ام یک دو هزارم می باشد. تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه های مصوب شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه های مصوب شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه های مصوب شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام که شهرداری برای پی بردن به موقعیت ملک،شیب ملک و یا اطمینان حاصل کردن از تطبیق ابعاد و مساحت وضع موجود و سند ملک نقشه هایی را درخواست خواهد کرد که دقت بالا باید داشته باشند یکی از نقشه هایی که شهرداری از مالکین […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید