تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت

تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت

تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت

تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و مهر و امضای کارشناس مورد تایید سازمان ثبت می باشد.در واقع نقشه های مصوب سازمان ثبت  به نقشه هایی گفته می شود که با فرمت یو تی ام باشد و دقت آن در حد سانتی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید