تهیه نقشه رهاسازی

تهیه نقشه رهاسازی کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه رهاسازی کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه رهاسازی کارشناس رسمی امور ثبتی در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که مساحت وضع موجود ملک بزرگتر از مساحت سندی باشد و زمانی که مالکی بخواهد در ملک خود ساخت و سازی انجام دهد باید برای انجام این کار جواز ساخت داشته باشد. برای اخذ جواز ساخت و ساز باید به شهرداری […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید