تهیه نقشه دو خطی

تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به ثبت

تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به ثبت

تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به ثبت در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری می باشد و نقشه های یو تی ام دو خطی نقشه هایی هستند که در آن طولهای وضع موجود ملک با طول های درج شده در سند با دو رنگ مختلف نشان داده میشود و میزان تفاوت آن ها در این […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به شهرداری

تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به شهرداری

تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به شهرداری برای بررسی مغایرت وضع موجود و سند ملک تهیه می گردد تا در نهایت بتوان جواز ساخت را از شهردای اخذ نمود و برای اخذ جواز ساخت از شهرداری میتوان به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود. تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به شهرداری به منظور اخذ […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه دو خطی برای ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دو خطی برای ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دو خطی برای ثبت توسط کارشناس دارای صلاحیت به این صورت می باشد که در صورتی که مالک بخواهد ساخت و ساز در ملک انجام دهد ممکن است شهرداری مالک را به تهیه نقشه دو خطی موظف کند تا برای ملک جواز ساخت و ساز صادر شود در واقع نقشه های دوخطی نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه دو خطی ادارات ثبت در مناطق 22 گانه تهران

تهیه نقشه دو خطی ادارات ثبت در مناطق ۲۲ گانه تهران

تهیه نقشه دو خطی ادارات ثبت در مناطق ۲۲ گانه تهران زمانی لازم است تهیه گردد که بین ابعاد و مساحت سندی و وضع موجود اختلافی مشاهده گردد در این صورت است که دستور تهیه نقشه دو خطی داده میشود و در صورتی که این مغایرت وجود داشته باشد و سند ملک تک برگ باشد […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه دو خطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دو خطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دو خطی شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت به این معنا می باشد که نقشه یو تی ام ملک روی نقشه دوهزارم به طوری که هم طول های وضع موجود ملک و هم ابعاد سند ملک روی هم بیفتد و هر دو درنقشه آورده شوند در صورتی که مالک بخواهد ساخت و سازی در […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد تا مشخص شود که ملک از حدود مرز های خود خارج نشده است و دقیقا در موقعیت اصلی خود قرار دارد در واقع نقشه یو تی ام برای مشخص […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید