تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM توسط یک متخصصی همانند کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه است درصورتی که حدود و موقعیت ملک بر روی زمین مشخص نباشد و یا مالک از حدود و موقعیت ملکش دقیقا مطمئن نباشد در نتیجه بعد از اثبات مالکیت فرد با تهیه نقشه یو تی ام جانمایی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی به منظور تعیین حدود مرز های ملک با املاک مجاور تهیه می شود و عکسهای هوایی دارای اطلاعات ارزشمندی از عوارض روی زمین می باشند و با تفسیر این عکسها میتوان اطلاعات زیادی از عوارض روی زمین بدست آورد عکس های هوایی توسط دو سازمان نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ برای املاکی که حدود مشخصی روی زمین ندارند و در بافت منظم شهری قرار نگرفته اند لازم و ضروری است. بنابراین برای اخذ سند تک برگ از اداره ثبت اسناد به منظور اخذ سند جدید با امنیت بالا می بایست این نقشه با دقت بالا […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی میباشد و این نقشه با تجهیزات دقیق نقشه برداری تهیه میشود و در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک و همچنین حدود مرزهای ملک مشخص میشود و در این صورت هیچ یک از املاک […]

بیشتر بخوانید
نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص وضعیت دقیق همسایگی ملک

نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص وضعیت دقیق همسایگی

نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص وضعیت دقیق همسایگی ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود که اگر ملکی دارید که موقعیت دقیق آن مشخص نیست و دارای سند قدیمی میباشد در این صورت لازم است در مراحل اداری تعیین و تکلیف وضعیت ملک ،نقشه جانمایی پلاک ثبتی تهیه شود. […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص وضعیت همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص وضعیت همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص وضعیت همسایگی ملک نیز به کار می رود جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از اطلاعات و اسناد ثبتی ملک انجام می شود و در نتیجه حد و مرز دقیق ملک روی زمین حاصل می شود. در صورت مشخص نبودن حدود و موقعیت دقیق ملک می بایست جانمایی پلاک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد مورد نظر سازمان ها است و درصورتی که این نقشه با دقت بالا و فرمت مد نظر سازمانی که نقشه را از مالک در خواست کرده نباشد مورد قبول قرار نخواهد گرفت در صورتی که حدود و موقعیت ملک مشخص نباشد یا به عبارت دیگر […]

بیشتر بخوانید