تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در شهر تهران

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در شهر تهران

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در شهر تهران

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در شهر تهران که منظور نقشه یو تی ام است که در آن مرزها و موقعیت ملک تعیین شده است و این مرزها از طریق پلاک ثبتی یا همان پلاک اصلی و فرعی قید شده در سند های مالکیت انجام می شود که این مرز ها با توجه به […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید