تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار توسط کارشناس

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار توسط کارشناس

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار توسط کارشناس انجام میگیرد تا موقعیت منحصر به فرد ملک گمشده معلوم گردد و کارشناس رسمی دادگستری جهت تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ابتدا عملیات جانمایی پلاک ثبتی را با توجه به مدارک ثبتی انجام می دهد و سپس نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی را […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید