تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص وضعیت همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص وضعیت همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص وضعیت همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای تشخیص وضعیت همسایگی ملک نیز به کار می رود جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از اطلاعات و اسناد ثبتی ملک انجام می شود و در نتیجه حد و مرز دقیق ملک روی زمین حاصل می شود. در صورت مشخص نبودن حدود و موقعیت دقیق ملک می بایست جانمایی پلاک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید