تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد مورد نظر سازمان ها است و درصورتی که این نقشه با دقت بالا و فرمت مد نظر سازمانی که نقشه را از مالک در خواست کرده نباشد مورد قبول قرار نخواهد گرفت در صورتی که حدود و موقعیت ملک مشخص نباشد یا به عبارت دیگر […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید