تهیه نقشه جانمایی ملک در نقشه هوایی برای شهرداری

تهیه نقشه جانمایی ملک در نقشه هوایی برای شهرداری

تهیه نقشه جانمایی ملک در نقشه هوایی برای شهرداری

تهیه نقشه جانمایی ملک در نقشه هوایی برای شهرداری به منظور طی کردن امور اداری یکی از مدارک مهم است که در بحث جانمایی ملک مرزها باید از لحاظ موقعیت دقیق بررسی و یا تعیین شوند که این کار با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند های منگوله دار انجام می شود و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید