تهیه نقشه ثبتی

هزینه جانمایی پلاک ثبتی ملک - نقشه ثبتی

هزینه جانمایی پلاک ثبتی ملک – نقشه ثبتی

هزینه جانمایی پلاک ثبتی ملک – نقشه ثبتی یکی از نقشه هایی است که در آن املاک بر اساس پلاک ثبتی هایشان نمایش داده شده و از این نقشه ها برای جانمایی پلاک ثبتی ملک استفاده می شود زیرا تعریف کننده مرزها و حدود اربعه ملک هستند و برای جانمایی پلاک ثبتی نیز نیاز به […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید