تهیه نقشه تفکیک اپارتمان

تهیه نقشه تفکیک اپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی

تهیه نقشه تفکیک اپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی

تهیه نقشه تفکیک اپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی که منتخب می باشند فراهم می گردد و با ارائه این نقشه به اداره ثبت اسناد سند تک برگ قابل اخذ خواهد بود در واقع با تهیه نقشه تفکیک آپارتمان مساحت دقیق و واقعی واحد های آپارتمانی حاصل میشود و در سند تک برگ درج میگردد […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید