تهیه نقشه تفکیک آپارتمان

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران متغیر است و بر اساس یک سری عوامل و تعرفه های معین تعیین می شود و تفکیک آپارتمان عملیات تخصصی است که انجام آن به توانایی و تخصص احتیاج دارد کارشناس رسمی دادگستری توانایی و تخصص انجام این عملیات را دارد و می تواند نقشه تفکیک آپارتمان را […]

بیشتر بخوانید
روش تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

روش تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

روش تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران به این صورت میباشد که کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با تجهیزات و دستگاه های دقیق اندازه گیری های واحد را انجام میدهد و نقشه پیش تفکیک را تهیه و ترسیم می کند در صورتی که واحد ها به صورت پیش فرش باشد مساحت وابعاد […]

بیشتر بخوانید
نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های تجاری

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های تجاری

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های تجاری قبل ازساخت بنا در ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه میشود و نقشه پیش تفکیک به این دلیل تهیه می شود که موقعیت دقیق و مساحت واحدها مشخص شود. نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های تجاری نقشه پیش تفکیک زمانی مورد […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید برای آپارتمان هایی می باشد که نیمه کاره هستند و تعدادی از واح دهای آن برای پیش فروش می باشدو برای اینکه معامله مطمئن باشد وخریدار و فروشنده دچار ضرر و زیان نشوند بهتر است قبل از انجام معامله مساحت دقیق واحدها مشخص شود و برای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت با دقت بالا و توسط یک متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام است و این کارشناس می تواند نقشه تفکیکی را با دقت و صحت بالایی تهیه نماید و از این نقشه برای اخذ سند برای واحدهای آپارتمانی و همچنین انجام معاملات پیش فروش آپارتمان استفاده […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج مسکونی توسط یک فرد مجرب و متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام میباشد وی با انداره گیری و میانگین گیری و سر شکنی برداشت آپارتمان را با دقت بالا انجام می دهد و متراژ و مساحت هر یک از قسمتهای آپارتمان را برآورد میکند این عملیات […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود در واقع برای تهیه نقشه تفکیک از طرف اداره ثبت و سازمان نظام مهندسی یک کارشناس رسمی دادگستری معرفی می شود و کارشناس پس از حضور در آپارتمان شروع به انجام تفکیک می کند. تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری پس از […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد

تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد

تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد به منظور تعیین متراژ و مساحت دقیق هر واحد آپارتمان به کار می رود. مالکان بعد از ساخت و ساز آپارتمان باید برای اخذ سند برای هر واحد باید به اداره ثبت مراجعه کنند. آنان نیز مالکان را به تهیه نقشه تفکیکی ملزم می کنند. […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای برج مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای برج مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای برج مسکونی به منظور تعیین مساحت دقیق از هر واحد برای انجام معاملات ملکی انجام میشود و این کار توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی انجام و درنهایت مساحت تعیین شده در قالب نقشه و در صورت نیاز متقاضی مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری […]

بیشتر بخوانید