تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های مسکونی

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های مسکونی

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های مسکونی به این منظور تهیه می گردد تا مساحت دو بعدی دقیق واحد های آپارتمانی حاصل گردد. از این مساحت استفاده می شود تا بتوان معاملات واحد های مجتمع در حال ساخت را با اطمینان بالا انجام داد و همچنین از این مساحت به منظور درج در سند […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت با دقت بالا و توسط یک متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام است و این کارشناس می تواند نقشه تفکیکی را با دقت و صحت بالایی تهیه نماید و از این نقشه برای اخذ سند برای واحدهای آپارتمانی و همچنین انجام معاملات پیش فروش آپارتمان استفاده […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید