تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایان کار

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد به صورت جداگانه انجام می شود که این مساحت تعیین شده برای خرید و فروش ملک استفاده می شود و برای انجام این کار باید با حضور کارشناس در محل هر واحد اندازه گیری با استفاده از متر لیزری انجام […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت به منظور خرید و فروش ملک انجام می شود که امروزه با توجه به قیمت ملک و مساحت دقیق درج شده در سند تک برگ خرید و فروش ملک انجام می شود که این مساحت یکی از موارد مهم برای خریدار و فروشنده است که از طریق تفکیک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایان کار

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایان کار

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایان کار به منظور تعیین مساحت دقیق ملک برای پیش خرید یا پیش فروش ملک با اطمینان خاطر انجام می شود و این تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند تک برگ برای هر واحد نیز به شمار می رود و در مرحله ای که ساخت تمام شده […]

بیشتر بخوانید