تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود در واقع برای تهیه نقشه تفکیک از طرف اداره ثبت و سازمان نظام مهندسی یک کارشناس رسمی دادگستری معرفی می شود و کارشناس پس از حضور در آپارتمان شروع به انجام تفکیک می کند. تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری پس از […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید