تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد به صورت جداگانه انجام می شود که این مساحت تعیین شده برای خرید و فروش ملک استفاده می شود و برای انجام این کار باید با حضور کارشناس در محل هر واحد اندازه گیری با استفاده از متر لیزری انجام […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید