تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری و مسکونی در حیطه تخصصی کارشناس رسمی دادگستری می باشد که در این حیطه دوره دیده اند و متخصص می باشند، قابل انجام است. برای اینکه بتوان مساحت هر واحد را با دقت بالا به دست آورد کارشناس از دوربین های دقیق نقشه برداری و متر لیزری […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی هم به نفع خریدار می باشد و هم به نفع فروشنده ، زیرا با انجام پیش تفکیک می توان قبل از انجام معامله از مساحت دقیق ملک با خبر شد و معامله را طبق آن مساحت انجام داد و برای انجام پیش تفکیک باید به کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید