تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای آپارتمان های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای آپارتمان های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای آپارتمان های مسکونی به این منظور می باشد که خریدار از مساحت دقیق واحدی که می خواهد پیش خرید کند آگاه باشد تا معامله بدرستی انجام شود و خریدار دچار ضرر و زیان نشود و هزینه تهیه نقشه پیش تفکیک در مقابل هزینه هایی که ممکن است با انجام ندادن […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق برای معاملات پیش فروش واحد های آپارتمانی تهیه میگردد و این نقشه با دقت بالا باید تهیه گردد تا مساحت دقیق و واقعی واحد های آپارتمانی حاصل گردد بنابراین باید به یک متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و یا امور ثبتی مراجعه گردد […]

بیشتر بخوانید
قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت بر اساس تعرفه تعیین می شود و با تهیه نقشه تفکیک مساحت واحدهای آپارتمانی با دقت بالایی بدست می آید و تفکیک یک عملیات تخصصی از که به دقت و تخصص فنی احتیاج دارد و کارشناس رسمی دادگستری توانایی و تخصص لازم جهت تهیه نقشه تفکیکی را […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید برای آپارتمان هایی می باشد که نیمه کاره هستند و تعدادی از واح دهای آن برای پیش فروش می باشدو برای اینکه معامله مطمئن باشد وخریدار و فروشنده دچار ضرر و زیان نشوند بهتر است قبل از انجام معامله مساحت دقیق واحدها مشخص شود و برای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود در واقع برای تهیه نقشه تفکیک از طرف اداره ثبت و سازمان نظام مهندسی یک کارشناس رسمی دادگستری معرفی می شود و کارشناس پس از حضور در آپارتمان شروع به انجام تفکیک می کند. تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری پس از […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت آپارتمانی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت آپارتمانی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت آپارتمانی به کار میرود و یکی از مراحل صدور سند تک برگ است که از این روش برای انجام معاملات ملکی برای پیش خرید یا پیش فروش ملک انجام می شود و برا این اساس مساحت دقیق از هر واحد آپارتمانی در حد سانتی متر به دست می […]

بیشتر بخوانید
نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند واحد برج های تجاری

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند واحد برج های تجاری

نقشه تفکیک آپارتمان برای اخذ سند واحد برج های تجاری به منظور تعیین مساحت دقیق برای هر واحد آن به کار میرود که تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای برج کار بسیار تخصصی و پیچیده ای است به خصوص اینکه برج ها معمولا شکل هندسی پیچیده ای دارد بنابراین این کار فقط از عهده ی کارشناس […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد به صورت جداگانه انجام می شود که این مساحت تعیین شده برای خرید و فروش ملک استفاده می شود و برای انجام این کار باید با حضور کارشناس در محل هر واحد اندازه گیری با استفاده از متر لیزری انجام […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش ملک

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش ملک

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش ملک به منظور تعیین مساحت دقیق ملک و تعیین قیمت انجام می شود که امروزه برای املاکی که به صورت پیش فروش نیز انجام می شود و این کار از طریق تفکیک آپارتمان انجام میشود و با انجام متر کشی هر واحد و ترسیم نقشه ها مساحت دقیق […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید