تهیه نقشه تعیین مساحت واحد آپارتمانی در تهران

تهیه نقشه تعیین مساحت واحد آپارتمانی در تهران

تهیه نقشه تعیین مساحت واحد آپارتمانی در تهران

تهیه نقشه تعیین مساحت واحد آپارتمانی در تهران که منظور از این نقشه،نقشه پیش تفکیک واحد آپارتمان می باشد که با تهیه آن مساحت دقیق واحد مشخص می شود. نقشه پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود به این صورت که برای تعیین مساحت واحدهای پیش فروش،خریدار و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید