تهیه نقشه تجمیعی برای املاک در تهران

تهیه نقشه تجمیعی برای املاک در تهران

تهیه نقشه تجمیعی برای املاک در تهران

تهیه نقشه تجمیعی برای املاک در تهران توسط یک کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود تا مورد پذیرش اداره ثبت اسناد قرار بگیرد. نقشه تجمیعی در واقع نقشه املاک مجاور یک دیگر می باشند که میخواهند تبدیل به یک ملک واحد شوند و از آنجایی که سند اولیه املاک باید باطل شود بنابراین میبایست یک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید