تهیه نقشه برای پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی- جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی- جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی- جانمایی پلاک ثبتی انجام می شود تا حد و مرز ملک و یا آدرس ملک مشخص گردد. این کار با استفاده از پلاک ثبتی ملک انجام میشود و در نهایت با استخراج مدارک و نقشه های ثبتی ملک می توان حدود ثبت شده ملک را روی زمین مشخص کرد و […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی که برای تعیین و جانمایی مرز های ملک و موقعیت ملک بر روی زمنی انجام می شود و حاصل کار جانمایی پلاک ثبتی ملک یک نقشه یو تی ام است که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود تا دارای اعتبار […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید