تهیه سند تک برگ ماده 147

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مالکیت طبق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اراضی و املاک انجام میشود در واقع برای املاکی که فاقد سند می باشند باید مالکین این املاک با مدارکی از ملک دارند مثل اسناد قولنامه ای به دولت ارائه دهند تا دولت تکلیف این املاک را مشخص کند و با بررسی مدارک […]

بیشتر بخوانید
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به منظور مشخص شدن مالکین حقوقی اراضی و همچنین بررسی اسناد اراضی به منظور صدور سند می باشد.در واقع دولت طبق قانون ۱۴۷و ۱۴۸ می خواهد مدارک اراضی را که فاقد سند رسمی هستند بررسی کند و سپس در صورت امکان برای این اراضی سند رسمی صادر شود. قانون تعیین […]

بیشتر بخوانید
تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت با ماده ۱۴۷ تحقق میابد و املاکی که سند مالکیت آن ها به دلایلی صادر نشده است و از مالک قبلی به مالک جدید واگذار نشده است میتوانند از طریق ماده ۱۴۷ قانون به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند تا امکان اخذ سند تک برگ جدید برای آن ها […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید