تهیه تامین دلیل با تفسیر عکس هوایی

تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی

تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی

تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی برای ارائه به دادگاه جهت حل اختلافات ملکی بر سر حدود مرز های ملک انجام می شود در واقع تهیه تامین دلیل با تفسیر عکس های هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و عکس های هوایی توسط سازمان […]

بیشتر بخوانید
تهیه تامین دلیل با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس

تهیه تامین دلیل با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس

تهیه تامین دلیل با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس با استفاده از تجهیزات دقیق و تخصصی همچون استریوسکوپ انجام میشود تا اطلاعات مورد نیاز از عکس ها استخراج گردد و پس از تفسیر عکس های هوایی، گزارش تفسیر عکس های هوایی تهیه میگردد و در ادامه با ارائه گزارش تفسیر عکسهای هوایی به عنوان تامین […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید