تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی

تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک

تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک

تهیه آدرس ملک با پلاک ثبتی سند و جانمایی ملک را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد و به طور کلی برای اینکه بتوان آدرس ملک گمشده را پیدا کرد لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی است که با استفاده از پلاک ثبتی مندرج در سند انجام میشود […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید