تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری که یک متخصص است بخش عملیاتی آن انجام می گیرد. زمانی به تفکیک عرصه احتیاج است که مالک قصد ساخت و ساز داشته باشد و یا اینکه افراد بخواهند ارث را بین خود تقسیم کنند. در این صورت باید در خواست تفکیک به اداره ثبت اسناد داده شود و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید