تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق

تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق

تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق هر واحد به منظور اخذ سند تک برگ هر واحد آپارتمان یا انجام معملات ملکی قبل از صدور سند تک برگ انجام می شود. در واقع مساحت حقیقی ملک همان مساحتی است که در سند تک برگ درج شده است. برای تعیین مساحت دقیق هر واحد […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید