تفکیک آپارتمان تجاری

تفکیک آپارتمان تجاری برای انجام معامله مطمئن

تفکیک آپارتمان تجاری برای انجام معامله مطمئن

تفکیک آپارتمان تجاری برای انجام معامله مطمئن توسط کارشناس به این جهت می باشد که خریدار و فروشنده بخواهند معامله ی اصولی وامن داشته باشند. در صورتی که واحد ها به صورت پیش فرش باشد مساحت و ابعاد دقیق ملک مشخص نمی باشد و خریدار و فروشنده از مساحت دقیق ملک بیخبر هستند، پس برای […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید