تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار به منظور صدور سند تک برگ برای تک تک واحدهای آپارتمان انجام می شود برای تعیین مساحت دقیق آپارتمان تفکیک باید انجام شود و این عملیات تخصصی است و تنها از عهده یک متخصص بر می آید تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار بعد از اینکه ساخت […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران

تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران

تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران به منظور اندازه گیری تمام قسمت های مجتمع های مسکونی انجام میشود تا ابعاد و مساحت دقیق هر یک از قسمت های آن بدست بیاید و تفکیک آپارتمان توسط متخصصان تفکیک همانند کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام است. تفکیک آپارتمان پس از پایان ساخت و ساز مجتمعهای مسکونی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید