تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

روش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

روش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

روش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و متراژ ملک روشی تخصصی است و فقط یک متر زدن ساده نیست و نیازمند دقت و تخصص بالایی می باشد و تفکیک آپارتمان در حیطه تخصصی کارشناس رسمی دادگستری میباشد و این کارشناس با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری بخش عملیاتی تفکیک آپارتمان را انجام می دهد […]

بیشتر بخوانید