تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ

تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد

تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد

تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد به منظور تعیین متراژ و مساحت دقیق هر واحد آپارتمان به کار می رود. مالکان بعد از ساخت و ساز آپارتمان باید برای اخذ سند برای هر واحد باید به اداره ثبت مراجعه کنند. آنان نیز مالکان را به تهیه نقشه تفکیکی ملزم می کنند. […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید