تفسیر عکس هوایی و گزارش توسط کارشناس

تفسیر عکس هوایی و گزارش توسط کارشناس دارای صلاحیت

تفسیر عکس هوایی و گزارش توسط کارشناس دارای صلاحیت

تفسیر عکس هوایی و گزارش توسط کارشناس دارای صلاحیت به منظور ارائه به دادگاه یا منابع طبیعی انجام می شود که عکس های هوایی یک منبع معتبر در بررسی تغییرات زمین میباشد که باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود و با تفسیر عکس های هوایی گزارش یا تامین دلیل […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید