تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک توسط کارشناس

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک توسط کارشناس

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک توسط کارشناس برای تامین دلیل در دادگاه مورد استفاده قرار میگیرد و اینکار توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و اگر قبل از به وجود آمدن اختلافات حقوقی مالک برای ملک خود،سند تک برگ تهیه کند دیگر دچار مشکلات تجاوز و تعارض […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای زمین مسکونی و کشاورزی

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای زمین مسکونی و کشاورزی

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای زمین مسکونی و کشاورزی به این صورت می باشد که اراضی ملی برای دولت بسیار با اهمیت می باشد و دولت اگر ملکی را ملی تشخیص دهد آن را تصاحب خواهد کرد. مالک زمینی که توسط دولت تصاحب شده است برای اینکه زمین خود را پس بگیرد باید ثابت […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تعیین وجود بنا

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تعیین وجود بنا

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تعیین وجود بنا یکی از راهکارهایی است که می توان با استفاده از آن ثابت کرد که در حدود ملک بنا وجود داشته است و مالک با استفاده از این شواهد میتوان کارهای خود را در سازمانها به پیش ببرد و برای تفسیر عکس های هوایی و ماهواره […]

بیشتر بخوانید
نحوه تفسیر عکس هوایی و معرفی کارشناس رسمی

نحوه تفسیر عکس هوایی و معرفی کارشناس رسمی

نحوه تفسیر عکس هوایی و معرفی کارشناس رسمی به منظور جانمایی ملک و یا ارائه تامین دلیل به دادگاه اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری معرفی شده انجام می شود که تفسیر این زوج عکس های هوایی یکی از مهم ترین و اصلی ترین مدارک برای ارائه به دادگاه برای طرح دعوا و […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل و ارائه این تامین دلیل به دادگاه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود که تفسیر عکس هوایی یکی از کارهای دقیق در بحث فتوگرامتری نقشه برداری است که امروزه بیشترین استفاده را در بحث اختلافات ملکی در دادگاه ها دارد. انجام تفسیر […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید