تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل

تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای اراضی دارای سابقه احیا

تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای اراضی دارای سابقه

تفسیر عکس هوایی و تهیه تامین دلیل برای اراضی دارای سابقه احیا توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و به منظور تامین دلیل برای ارائه به دادگاه می باشد و عکس های هوایی توسط دو سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیا نیرو های مسلح تهیه و ذخیره می شود. […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید