تفسیر عکس هوایی قدیم

تفسیر عکس هوایی قدیم برای جانمایی ملک

تفسیر عکس هوایی قدیم برای جانمایی ملک

تفسیر عکس هوایی قدیم برای جانمایی ملک که از سطح زمین توسط ماهواره ها یا شاتر هایی که از بر روی هواپیما ها بسته می شود عکس برداری می شود و از این عکس های هوایی برای ارائه تامین دلیل یا جانمایی میک و یا برای تعیین وجود یا عدم وجود یک بنا استفاده می […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید