تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی

تفسیر عکس های هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس های هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس های هوایی برای تعیین عدم وجود بنا از جمله کارهایی است که می توان با تفسیر این عکس ها انجام داد مثلا می توان با تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تعیین عدم وجود بنا به منظور حل اختلافات بر سر حدود ملک اقدام کرد در واقع تفسیر عکس هاب هوایی […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی

تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی

تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی در دادگاه و ارائه تامین دلیل انجام می شود و عکس های هوایی از آن جا که تغییرات زمین را در طی سال های متفاوت ثبت می کند یکی از مدارک معتبر برای ارائه به دادگاه و حل اختلافات ملکی است . تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات […]

بیشتر بخوانید