تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی

حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی به این نحو انجام می گیرد که متخصص برای اینکه اختلافات ملکی حل شود مدارکی فراهم خواهد کرد و مدارک تهیه شده را مهر و امضا خواهد نمود تا معتبر شود. کارشناس رسمی دادگستری فردی متخصص و معتبر است که مدارک تهیه شده توسط وی معتبر برای امور ثبتی […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس های هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس های هوایی برای تعیین عدم وجود بنا از جمله کارهایی است که می توان با تفسیر این عکس ها انجام داد مثلا می توان با تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تعیین عدم وجود بنا به منظور حل اختلافات بر سر حدود ملک اقدام کرد در واقع تفسیر عکس هاب هوایی […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی

تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی

تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی در دادگاه و ارائه تامین دلیل انجام می شود و عکس های هوایی از آن جا که تغییرات زمین را در طی سال های متفاوت ثبت می کند یکی از مدارک معتبر برای ارائه به دادگاه و حل اختلافات ملکی است . تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید