تفسیر عکس هوایی برای املاک

تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده

تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده

تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که دولت ملکی را بعنوان اراضی ملی تشخیص داده است و این ملک را تصاحب کرده است و مالک سابق برای اینکه ملک خود را پس بگیرد باید جانمایی اراضی ملی را روی عکس های هوایی انجام دهد. تفسیر عکس […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید