تفسیر عکس ماهواره ای

تفسیر عکس ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس ماهواره ای برای جانمایی ملک به منظور تعیین مرزهای دقیق ملک که در سالیان گذشته از طریق دیوار کشی مشخص بوده است و برای جانمایی ملک باید مرزهای ملک تعیین شود و بعد از تعیین مرزهای ملک از طریق مختصات یو تی ام نقشه یو تی ام ملک تهیه شود و با چاپ […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید