تفسیر عکسهای ماهواره ای و هوایی برای زمینهای کشاورزی

تفسیر عکسهای ماهواره ای و هوایی برای زمینهای کشاورزی

تفسیر عکسهای ماهواره ای و هوایی برای زمینهای کشاورزی

تفسیر عکسهای ماهواره ای و هوایی برای زمینهای کشاورزی انجام می شود تا بتوان بسیاری از مسائل را حل کرد و به عنوان مدرکی برای ارائه به سازمان ها قابل ارائه خواهد بود. مالک به منظور بررسی نوع اراضی، تشخیص حدود و تثبیت آن و همچنین اخذ سند تک برگ می تواند از تفسیر عکس […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید