تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته در دادگاه

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته در دادگاه

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته در دادگاه

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته در دادگاه هر دو برای ارائه به دادگاه تهیه می شود که تامین دلیل به منظور ارائه برای ثابت کردن ادعای مراجعه کننده است و تامین خواسته به معنای توقیف نمودن معادل درخواست از اموال محکوم است که در زمان اجرای حکم دچار مشکل نوشند. تفاوت تامین دلیل و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید